Bann Pantai Resort- Lobby and restaurant‏

Bann Pantai Resort- Lobby and restaurant‏

Location: Cha-am, Petchaburi
Year 2015-2016