Siri@Sukhumvit

LOCATION :

Sukhumvit 40, Bangkok

YEAR :

2011-2013